Card image
معرفی ابزار و ملزومات ترید

بسیاری از تریدرهای حرفه ای روی مانیتور دوم خود، نقشه و دیدبان بازار را رصد میکنند. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چگونه میتوان به آن دست ی...

بهزاد صادقی