Card image
معرفی ابزار و ملزومات ترید

بسیاری از تریدرهای حرفه ای روی مانیتور دوم خود، نقشه و دیدبان بازار را رصد میکنند. شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چگونه میتوان به آن دست ی...

بهزاد صادقی
Card image
ممنوعیت ها و محدودیت ها

بعد از صفر شدن کارمزد معاملات، بسیاری از تریدرها به بای بیت روی آورده اند اما اکثراً از سرعت پایین آن گله دارند....

بهزاد صادقی
Card image
ممنوعیت ها و محدودیت ها

Dear user, as per our Terms of Use and compliance with local regulations, these features are not available in your region....

بهزاد صادقی
Card image
ممنوعیت ها و محدودیت ها

در این پست به صورت اختصاصی به بررسی صرافی های خارجی و کشورهایی که تحریم کرده اند میپردازیم. ...

بهزاد صادقی